BESTYRELSEN

Formand: Else Holm, 30620475 / elseholm55@gmail.com
Næstformand: Lina Fleng
Kasserer: Lars Arhøj
Sekretær: Lis Klostergaard
IT: Susanne Nielsen